RT65 Hoogeveen

De Hoogeveense Tafelronde 65, ook wel de RT65 genoemd, is op 29 november 1957 geïnstalleerd en kent een rijke historie. De Tafel bestaat uit jonge heren van diverse pluimage, variërend in leeftijd van 25 tot en met 39 jaar. Geen van allen kent eenzelfde broodheer, doet hetzelfde of zit, al dan niet als ondernemer, in dezelfde branche. De gemeleerdheid van de groep brengt een diversiteit aan visies met zich mee, die elk individu inzicht geeft in verschillende denkwerelden. Adopt, Adapt and Improve is dan ook de gepaste en herkenbare Tafel-leuze, waarbij zelfontplooiing van de leden een prominente rol is toebedeeld.De RT65 is een actieve club, die, hoewel de Tafel van origine geen serviceclub is, service in een hoog vaandel heeft staan. De Tafel vergaarde plaatselijke bekendheid onder meer door project Tafelworst, het Waterspektakel, het spel van Hoogeveen, de intocht van Sinterklaas, Hoogeveen Culinair, RT65 Dustoff Rally, De Hoogeveense Nieuwjaarsduik en vele andere projecten.


Het afgelopen jaar heeft de RT65 aan de wieg gestaan van de Hoogeveense Badeendenrace; een ludiek evenement met duizenden badeenden door het in de Hoofdstraat van Hoogeveen gelegen langste kunstwerk van Europa: de Cascade. Het resulteerde in niet alleen een visueel spektakel maar tevens een prachtige opbrengst voor twee goede doelen, die hun bakermat eveneens in Hoogeveen e.o. kennen. De RT65 is er trots op.Het succes van de projecten van afgelopen jaren heeft er in geresulteerd dat men de Tafelaars, woonachtig en/of werkzaam in Hoogeveen, Echten, Tiendeveen, Fluitenberg en Meppel, inmiddels weer weet te vinden als er iets ludieks moet worden opgezet. Zo staat er ook komend jaar meer dan voldoende te gebeuren. Houd de site en vooral aldus de RT65 in de gaten!

Ondertussen op Instagram…